top of page
Privacy statement eMaat

Je gegevens in vertrouwde handen

Maak je gebruik van de eMaat app? Dan hebben wij je gegevens nodig. Wij vinden het belangrijk dat je weet wat wij met je persoonsgegevens doen. En wat je rechten zijn. Zodat jij erop kunt vertrouwen dat jouw gegevens bij ons in goede handen zijn.

Welke gegevens gebruiken wij en op welke wijze?

Bij het gebruik van onze apps vragen of gebruiken wij om je naam, email adres, geslacht, geboortedatum. Daarnaast gebruiken we je Google Fit gegevens (zoals slaap, stappen etc) of gegevens uit andere bronnen. Je bepaalt zelf bij het installeren/opstarten van de eMaat app of je Google Fit gegevens met de eMaat deelt. Tijdens het gebruik van onze apps verwerken wij ook de behaalde resultaten van jouw challenges, jouw contactmomenten met eMaat. Deze gegevens kwalificeren wij als bijzondere persoonsgegevens. We registreren ook welke zorgverlener(s) toegang krijgt/krijgen tot al deze gegevens. Die toegang wordt alleen maar verleend als je er bij het begin van de challenge toestemming voor geeft.

 

Je hebt te allen tijde het recht je toestemming voor één of meerdere van de verwerkingen in te trekken. Een dergelijke intrekking doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór intrekking van de toestemming. Door intrekking kan het onmogelijk worden om deel te nemen aan een challenge.

Wij gebruiken ook cookies en dynamic links.

Met cookies kunnen wij onze advertenties en site beter optimaliseren. Je leest wat cookies zijn en hoe wij met cookies omgaan in ons cookie statement. Met dynamic links meten wij vanuit welke sites en advertenties onze app downloads vandaan komen.

Wij gebruiken tracking scripts

Als je e-mails van eMaat ontvangt om jou te informeren over onze producten en diensten, kan eMaat (met behulp van e-mail tracking scripts) klikgedrag in e-mails opslaan, bijvoorbeeld om te zien wanneer een e-mail is geopend of op bepaalde artikelen uit de nieuwsbrief is geklikt. Deze informatie kan worden gebruikt om de mailings te verbeteren, zodat ze beter aansluiten op jouw persoonlijke voorkeur. Daarbij wordt geen informatie op jouw computer opgeslagen, zoals bij cookies.

Waarvoor gebruiken we je gegevens?

Wij gebruiken je gegevens onder meer om:

 • Een overeenkomst met je aan te gaan en uit te voeren.

 • Je behoeften en voorkeuren in kaart te brengen.

 • Onze producten en diensten beter en effectiever op jouw behoeften aan te laten sluiten.

 • Wetenschappelijk onderzoek, statistisch onderzoek en marktonderzoek te verrichten.

 • Bij te houden hoe en wanneer wij contact met je hebben

 • Jouw handelingen op de app te meten om je hiermee persoonlijke extra’s te kunnen aanbieden.

 • Je gegevens inzichtelijk te maken voor jouw zorgverlener(s).

 • Ons aan de wet te houden.

 

Welke contactmomenten leggen we vast?

Wij leggen vast wat we met je afspreken. En we gebruiken onze contactmomenten om onze communicatie te verbeteren. Dit zijn bijvoorbeeld contactmomenten die we vastleggen:

 • E-mails die wij sturen en van jou ontvangen.

 • Telefoongesprekken en chats.

 • Wat je op onze website doet en bekijkt.

 • Wat je in onze app doet en bekijkt.

 • Ons contact via sociale media, zoals Facebook, Instagram en WhatsApp.

 

Van wie krijgen we jouw gegevens en met wie delen wij die?

Soms geven wij je gegevens door. Wij verkopen jouw gegevens niet. Gegevens kunnen we uitwisselen met:

 • Zorgverleners of zorgverzekeraars waar jij je gegevens mee wilt delen.

 • Medewerkers binnen de organisatie van eMaat B.V. die belast zijn met de verwerking van gegevens.

 • Toezichthouders en andere derden op grond van wettelijke verplichtingen of aan degene die de verantwoordelijke taken heeft uitbesteed zoals verwerkers en incassobureaus.

 • Instanties voor wetenschappelijk en statistisch onderzoek.

Als het nodig is gegevens door te geven naar ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte (EER) doen wij dat zeer zorgvuldig. Binnen de EER gelden dezelfde privacyregels.

 

Hoe zorgen wij dat je gegevens veilig zijn bij ons?

Onze website, app en IT-systemen zijn beveiligd conform de NEN 7510 normering. En wij nemen steeds maatregelen om misbruik van jouw gegevens te voorkomen. Ook onze medewerkers hebben duidelijke instructies gekregen hoe zij om moeten gaan met jouw gegevens.

 

Wij zijn extra voorzichtig met gevoelige gegevens

Onder gevoelige gegevens verstaan wij bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens (b.v. over jouw slaap activiteiten).

 

Hoe lang bewaren we je gegevens?

Wij bewaren je gegevens zolang je de eMaat app gebruikt. Of zolang verplicht is voor de wet. Daarna verwijderen wij je gegevens of maken wij je gegevens anoniem. Als wij je gegevens anoniem maken, verwijderen wij alle gegevens die naar jou verwijzen. De gegevens kunnen niet meer aan jou gekoppeld worden. 

 

Kunnen wij jouw profielgegevens veranderen?

Wij kunnen jouw profielgegevens alleen op jouw verzoek veranderen of verwijderen.

 

Regels en wetten voor privacy

Wij houden ons aan de wetten en regels voor privacy. Onder andere:

 • De Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 • De Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 • De Telecommunicatiewet.

 

Jouw rechten

Jouw rechten zijn ook in de wet geregeld. Je mag:

 • Je gegevens bij ons opvragen.

 • Je gegevens laten veranderen als die niet kloppen.

 • Je gegevens laten verwijderen.

 • Bezwaar maken tegen bepaald gebruik van je gegevens.
  – Als je bijvoorbeeld geen e-mails meer van ons wilt ontvangen. In onze e-mails staat een link waarmee je je kunt afmelden. Je mag ons ook een e-mail sturen met het verzoek je niet langer te e-mailen. In andere gevallen geef je duidelijk aan waarom je bezwaar maakt, zodat wij dit kunnen beoordelen.

 • Je toestemming stoppen.
  – Gaf je ons toestemming om je gegevens te gebruiken? Dan mag je je toestemming later weer stoppen. Wij gebruiken vanaf dat moment geen nieuwe gegevens meer van je.

 • Je gegevens overdragen.
  – Bijvoorbeeld wanneer je je gegevens aan ons hebt overgegeven met jouw toestemming of op basis van onze overeenkomst. Overdragen kan aan een andere partij of aan jou.

 • Het gebruik van je gegevens tijdelijk beperken.
  – Bijvoorbeeld als je bezwaar hebt gemaakt tegen gebruik van jouw gegevens.

 

Laat het ons weten als gebruik wilt maken van je rechten

Je kunt gebruik maken van jouw rechten door hiervoor een verzoek in te dienen per e-mail via info@emaat.nl. Wij controleren of jouw e-mailadres gelijk is aan het e-mailadres wat bij ons bekend is en delen vervolgens jouw profielgegevens.

eMaat B.V.

Oranjeweg 113-I

8166JB Emst

 

Heb je een vraag, tip of klacht?

Stuur een e-mail naar de Functionaris Gegevensbescherming van eMaat B.V. naar info@emaat.nl. Je kunt ook een brief sturen naar eMaat B.V., Oranjeweg 113-I, 8166JB Emst

 

Wij kunnen dit privacy statement veranderen

Dat mag bijvoorbeeld als er iets verandert in de wetten of regels. Of als wij nieuwe producten of diensten ontwikkelen. Op onze website www.emaat.nl vind je altijd de laatste versie. Deze laatste versie is van februari 2020.

bottom of page